Ekologisuus

EKO3 by Loimu

Ekologisuus tarkoittaa Loimukodeille kolmen asian kokonaisuutta: erinomainen sisäilma yhdistettynä rakentamisen hiilineutraalisuuteen ja energiatehokkaaseen asumiseen. Kutsumme tätä konseptia nimellä EKO3.

 

Erinomainen sisäilma

Erinomainen sisäilma saavutetaan mahdollisimman luonnollisilla rakenne- ja materiaalivalinnoilla.

Hengittävä rakenne

Loimukotien ekologisissa kodeissa käytetään seinien ja kattojen lämmöneristeenä kierrätetystä puukuidusta valmistettua eristettä sekä kantavina rakenteina massiivipuuta.  Seinä- ja kattorakenteista muodostuu tällä tavoin hengittävä kokonaisuus, mikä parantaa huoneilmaa vaikuttamalla sen kosteuteen. Huoneilman optimoitu kosteus parantaa oleellisesti ilmanlaadun aistikokemusta eli tuoksuja ja raikkautta, materiaalien kestävyyttä, energian kulutusta sekä kodin asukkaiden lämpö-ja oleskeluviihtyvyyttä.

Hengittävyys tarkoittaa rakenteen kykyä sitoa, siirtää ja luovuttaa kosteutta. Puu hygroskooppisena rakennusaineena on luonnollinen valinta hengittäviin rakenteisiin. Hygroskooppiset materiaalit sitovat ja luovuttavat kosteutta pyrkien kosteuden tasapainoon ympäristönsä kanssa.

Vähäpäästöiset materiaalit

Loimukodit valitsee käytettävät pintamateriaalit mahdollisimman vähäpäästöisistä vaihtoehdoista. Maalatut pinnat, kuten seinät ja katot, muodostavat usein kodin sisätilojen suurimman pinta-alan. Tämän vuoksi Loimukotien maalivalinta on ekologinen, täysin hengittävä, luonnonöljypohjainen ja päästötön kotimainen maali. Päästötön maali ei vapauta huoneilmaan esimerkiksi haitallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC päästöt). Näitä hahtuvia orgaanisia yhdisteitä syntyy runsaasti esimerkiksi kemiallisista liuottimista. Parkettivalinnoissa suosimme niin ikään materiaaleja, joissa käytetään päästöttömiä liimoja ja pintakäsittelyaineita.

Hiilineutraalius ja ilmastonmuutos

Ilmastonmuutoksen suurin yksittäinen syy on hiilidioksidipäästöt (CO2).

Tämän johdosta Loimukodit rakentaa mahdollisimman hiilineutraaleja koteja. Hiilineutraalisuus tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan sen verran kuin niitä voidaan sitoa hiilinieluihin. Rakentamisen kannalta oleellisin hiilinielu on metsät, joista tulee kaikki puupohjainen materiaali. Muita hiilinieluja ovat maaperä ja vesistöt, jotka tulee pitää puhtaana ja elävinä.

Loimukodeille on ylpeydenaihe pitää rakennettu ympäristö vehreänä ja siten edistää hiilineutraalisuuden saavuttamista. Loimukotien pihat suunnittelee aina Loimukotien kumppanina toimiva ammattilainen, joka ottaa huomioon puuston ja kasvillisuuden tärkeyden.

Hiilidioksipäästöjä syntyy ensin rakentamisen aikana ja sen jälkeen koko kodin pitkän elinkaaren kuluessa normaalin elämisen seurauksena. Kaikkia hiilidioksipäästöjä kodin elinkaaren osalta ei voida sitoa hiilinieluihin vaan ne kompensoidaan jotenkin muuten kuten investoimalla tuulivoimaan tai muihin uusiutuviin energianlähteisiin.

Loimukodit valitsee lähtökohtaisesti vain sellaisia kumppaneita, jotka toimivat hiilineutraalisti ja ovat todistetusti kompensoineet valmistamiensa tuotteiden hiilijalanjäljen.

Energiatehokkuus

Loimukodit tavoittelee tuotannossaan aina A-energialuokan koteja.

Loimukotien rakentamat kodit varustetaan energiatehokkaalla ja ympäristöystävällisellä maalämpöjärjestelmällä, joka on liitetty vesikiertoiseen lattialämmitykseen. Maalämpö on maahan varastoitunutta puhdasta ja uusiutuvaa auringon tuottamaa lämpöä. Maalämpöjärjestelmään on liitettävissä energiatehokas viilennys ja aurinkosähkön tuotanto.